2010-09-30 Varsity vs Thunder Ridge - mrdsphotography