2009-11-13 Varsity vs Arvada West - mrdsphotography