2012-04-07 Varsity vs Cherry Creek - mrdsphotography