2012-03-20 Varsity vs Thunder Ridge - mrdsphotography