2011-05-14 Varsity vs Cherry Creek - mrdsphotography