2011-03-29 Varsity vs Thunder Ridge - mrdsphotography