2009-03-16 Varsity vs Cherry Creek - mrdsphotography