2007-04-13 Varsity vs Thunder Ridge - mrdsphotography