2011-09-29 Varsity vs Thunder Ridge - mrdsphotography