2011-09-03 Freshmen vs Smoky Hill - mrdsphotography