2008-09-05 Varsity vs Thunder Ridge - mrdsphotography